Nhấn vào đây để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm đã được tìm thấy.
Blog categories
Nhận xét mới nhất
Không có nhận xét
Blog search

Các thông số cần chú trong tính toán lưu lượng và công suất quạt

Đăng trên1 Year ago 326
CMH (Cubic Meter Per Hour) hoặc là m3/giờ.
CMM (Cubic Meter Per Minute) là m3/phút.
CFM  (Cubic Feet Per Minute) là m3/feet. Cách qui đổi m3/feet sang m3/giờ: CFM x 1.7 = m3/giờ.

Xem bảng chuyển đổi các đơn vị đo lường trong thông gió gồm: 
1. Chuyển đổi đơn vị lưu lượng gió.
2. Chuyển đổi đơn vị áp suất.
3. Chuyển đối đơn vị vận tốc gió.

CHUYỂN ĐỔI LƯU LƯỢNG GIÓ

CFM 0.0004719 = m/sec
0.02832
1.6990
0.47195
28.317
m3/sec
m3/min
m3/hour
l/s
l/m
Để lại một bình luận
Để lại một trả lời

Home

Gọi điện

Settings

Nhấn vào đây để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm đã được tìm thấy.

Menu

QR code

Chia sẻ

Please sign in first.

Đăng nhập